Välkommen till Amnesty 232

Vare sig om du är här för att du är nyfiken på vad vi sysslar med, om du vill gå med och bli aktiv i gruppen eller något helt annat så är du jättevälkommen hit. Har du några frågor så finns det kontaktmöjligheter här.

 

Vi ser jättegärna att du blir aktiv hos oss och bidrar med det som just du är duktig på. Det spelar ingen roll om det är något smått eller stort för i slutändan blir även små saker stora och gör märkbar skillnad. Det där är en väldigt viktig sak att komma ihåg, att inte stirra dig blind på att det du kan göra är för smått för att göra skillnad. Hade vi enbart tittat på det vi gör som enskilda händelser så hade det varit väldigt meningslösa saker men med tanke på att allting påverkar sin omgivning så innebär det att allt som vi gör har en effekt på människor omkring oss. Det blir som ringar i vattnet, det sprider sig. Ju fler ringar på vattnet, desto större blir vågorna och det är just det som leder till att vi kan påverka ledare runtom i världen till att lyssna på oss och ta beslut som följer de mänskliga rättigheterna. Det är absolut inte alltid det fungerar och det är där du kommer in, en sten till som kan skapa ringar på vattnet så att vi kan påverka ännu fler, ännu starkare och ännu tydligare.

 

Känner du att du inte har tid att engagera dig aktivt så går det självklart bra att bli stödmedlem.

Aktuellt

  • Egypten

    4 juli 2013: Efter avsättandet av president Mursi uppmanar nu Amnesty egyptiska säkerhetsstyrkor, inklusive armén, att göra allt som står i deras makt för att skydda de mänskliga rättigheterna och säkerheten för alla i Egypten, oavsett politisk tillhörighet. Kraven i Amnestys kampanj för Egypten kvarstår. Bakgrund: Mer än två år har gått sedan revolutionen i...

    Read More...

  • SRR

    De sexuella och reproduktiva rättigheterna (SRR) är helt centrala i en människas liv. De innefattar rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Du ska själv få välja vilken typ av relation du vill ha och med vem, om och när du vill ha sex - och med vem. Du ska själv få bestämma om och i så fall med vem du ska gifta sig med, om och...

    Read More...

SRR

De sexuella och reproduktiva rättigheterna (SRR) är helt centrala i en människas liv. De innefattar rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Du ska själv få välja vilken typ av relation du vill ha och med vem, om och när du vill ha sex - och med vem. Du ska själv få bestämma om och i så fall med vem du ska gifta sig med, om och när och med vem du vill skaffa barn. Du ska också ha tillgång till information, preventivmedel, rådgivning, hälsoservice och vård.

Sexuella och reproduktiva rättigheter ställer krav på stater att säkerställa varje persons möjlighet att kunna fatta beslut om sin kropp, sexualitet och reproduktion utan att utsättas för diskriminering, tvång, våld eller andra typer av sanktioner.

Amnesty Internationals kampanj ”Min kropp, mina rättigheter” pågår just nu på många håll i världen och i Sverige deltar drygt 70 grupper från Umeå i norr till Malmö i söder. På gator och torg, på kaféer och kulturhus, i skolor och på universitet kommer Amnestygrupper samla in namnunderskrifter. Det gör vi för att påminna världens regeringar om att sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi kräver att rättigheterna skyddas och uppfylls också i praktiken.

Varför en kampanj för SRR just nu?

År 1994 antogs Kairoprogrammet på FN:s internationella befolkningskonferens i Kairo. Programmet var banbrytande för synen på befolkningsfrågor genom att individens behov, livsvillkor och rättigheter sattes i fokus. Världens regeringar åtog sig att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. 

Just nu pågår en global översyn avseende i vilken utsträckning Kairoprogrammet genomförts och om vilka hinder som stått i vägen för programmets genomförande. Översynen kommer att pågå fram till 2014 och då utmynna i en ny FN-konferens. Men risken för bakslag är stor.  Regeringar, välfinansierade organisationer och personer ägnar sig åt att attackera och underminera just dessa rättigheter. Det kan vi inte tillåta. Amnesty driver därför en kampanj för att påminna regeringar om deras åtaganden, se till att sexuella och reproduktiva rättigheter erkänns och stärks. Vi hoppas att du också tar ställning!

Till kampanjen >

You are here: Hem Aktuellt SRR