Introduktion

Vi arbetar idag med ett antal olika områden. Dessa är länderna Burma, Indien, Iran, Jemen och folkgruppen romerna. Läs mer om detta och om personerna som ansvarar för arbetet inom varje område. Utöver detta tar vi upp olika frågor som för tillfället är aktuella inom Amnesty International. Läs mer om aktuella frågor.

Vi är idag en grupp på 18 aktiva medlemmar som har möte en gång i månaden där vi diskuterar aktuella frågor och planerar framtida aktioner och vi har ett visst samarbete med ungdomsgruppen här i Helsingborg. Vi uppmuntrar våra medlemmar att ta del av det utbud som Amnesty ger i form av kurser och föreläsningar genom att hjälpa till ekonomiskt där möjlighet finns. Anledningen till detta är för att kunskap är en så viktig grund för förändringsarbete och kan vi hjälpa våra medlemmar att öka sin kunskap om olika frågor och att använda den rätt så ger det mycket tillbaka i form av mer effektiva kampanjer och en större trovärdighet utåt.

Läs om vår historia >

You are here: Hem Om oss Introduktion